Allt inom bygg
Nysätra Byggservice kan ta på sig de flesta typer av uppdrag

Nysätra Byggservice startade i 80-talets början. I dag är de sju personer anställda i företaget som utför allt inom bygg. Verksamheten är till stor del förlagd till närregionen: Robertsfors, Skellefteå och Lövånger kommun.
Stig Hedström och Folke Wallgren frilansade tillsammans i några år men insåg så småningom att det var enklare att bilda ett eget bolag; både försäkringsmässigt men även anställningsmässigt. Arbetet består framför allt av om-, till- och nybyggnationer. Resterande delar av verksamheten rör sig om underhåll, skadereparationer och försäkringsjobb. Inriktningen ligger på servicesidan och företaget utför inte nybyggnationer i någon större utsträckning.
Nysätra Byggservice har många återkommande kunder runtomkring framför allt inom lantbrukssektorn.
– EU-kraven på bönderna har medfört att det krävs en del ombyggnader för många för att de ska få fortsätta som lantbrukare. Det kan handla om kvalitetssäkring på olika sätt.
Nysätra Byggservice har påbörjat en miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Lantbruk, bostad och kommun
I dagsläget finns inga direkta planer på att expandera företagets verksamhet. Stig och Folke har dock som målsättning att kunna ”hålla ställningarna”. De två driver även ett dotterbolag, Nysätra Bostäder, med ett antal lägenheter i sitt bestånd.
Nysätra Byggservice vänder sig just nu mycket mot lantbrukssektorn men så har det inte alltid varit. De har intresse i många olika sektorer; bl. a. kommunen och bostadssektorn. Var huvudinriktningen för företaget ligger är beroende på konjunkturerna. Nysätra Byggservice försöker att hålla en bredd inom företaget för att kunna tillgodose många olika kunders behov.
– Total har vi många års erfarenhet vad gäller de flesta kategorier inom bygg.

Nysätra Byggservice

Bransch:
Bygg

Telefon: 0934-20120
Fax: 0934-20270

Adress:
Nysätra Byggservice
Solstigen 7
91534 Ånäset

| 13 SENASTE FÖRETAGEN